Vuurwerkmelding En Vergunning Provincie Limburg

Vuurwerkmelding en vergunning - Provincie Limburg

Vergunningen, ontheffingen en meldingen - Provincie Limburg

Ruimte, milieu en veiligheid. Melding milieubeschermingsgebieden en ontheffing. Melding ongewoon voorval. Milieuklacht. Omgevingsvergunning. Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaartuigen (TUG) Vuurwerkmelding en vergunning.

Vergunningen, ontheffingen en meldingen omgeving en ruimte

14/04/2020 Als u met een helikopter, luchtballon of zweeftoestel wil opstijgen of landen buiten de luchthaven dan heeft u een ontheffing nodig van de Provincie Limburg. 25 juli 2022 Vuurwerkmelding en vergunning

Vergunningen, ontheffingen en meldingen bodem en water - Provincie Limburg

Iedereen die te maken heeft met verontreinigde bodem en deze wil saneren moet dit vooraf melden bij de Provincie Limburg. Ook als u activiteiten wilt verrichten in of met de verontreinigde bodem. 25 juli 2022.

Vergunningen, ontheffingen en meldingen natuur - Provincie Limburg

15/12/2020 Kapmelding houtopstanden en ontheffing. Als u buiten de bebouwde kom bomen wilt kappen en het gaat om bos van minimaal 10 are of een bomenrij van meer dan 20 bomen bent u verplicht dit te melden via een kapmelding. Bovendien moet u opnieuw beplanten (herplantplicht). 25 juli 2022.

Europese vuurwapenpas - Limburg

Je kunt op dinsdag- en donderdagvoormiddag bij ons terecht van 9 tot 12 u. OPGELET: omwille van de coronamaatregelen is het loket momenteel gesloten. Als je vragen hebt, neem dan contact op via tel. 011 23 80 80 of via e-mail [email protected]

Vergunningen, ontheffingen en meldingen verkeer en vervoer

25/04/2022 Algemene voorschriften werkzaamheden. Voor uitvoering van werkzaamheden aan of bij een provinciale weg is een vergunning of toestemming nodig van de wegbeheerder. De voorwaarden hiervoor staan beschreven in de 'Algemene voorschriften werkzaamheden'. 25 april 2022.

Wapenvergunning - Officile site van provincie Limburg (Belgi)

09/12/2013 Je kunt op dinsdag- en donderdagvoormiddag bij ons terecht van 9 tot 12 u. OPGELET: omwille van de coronamaatregelen is het loket momenteel gesloten. Als je vragen hebt, neem dan contact op via tel. 011 23 80 80 of via e-mail [email protected]

Milieu, toezicht en handhaving - Provincie Limburg

Wet geluidhinder, sportmotoren, ontheffing. Wet milieubeheer, ontheffing. Convenant biedt inzicht in spoorvervoer chemie 23 juni 2022. Provincie Limburg neemt ontwerpbesluit saneringsplan Edelchemie te Maasgouw 15 juni 2022. Overeenkomst provincie en gemeente rotonde Well 14 juni 2022.

Vergunningen - Limburg

26/10/2022 Vergunningen. Voor alle werken die je zelf aan waterlopen wilt uitvoeren, moet je een specifieke vergunning (machtiging) aanvragen bij de bevoegde waterbeheerder. Voor onbevaarbare waterlopen van eerste categorie is de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd. Bij onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie is een vergunning vereist van de ...

Vergunningen - Limburg

31/08/2022 Zowel voor het organiseren van rally's als voor het dragen of verhandelen van vuurwapens heb je een vergunning nodig. Je kunt er respectievelijk voor terecht bij jouw gemeentebestuur en bij de diensten van de gouverneur. Uiteraard gelden voor beide verschillende procedures, rechten en plichten.

Omgevingsvergunning - Limburg

Download vCard. Directie Omgeving, Omgevingsvergunning. Universiteitslaan 1. 3500 Hasselt. tel. 011 23 83 06. e-mail [email protected]

Omgevingsvergunning - Provincie Limburg

Regionale UitvoeringsdienstZuid-Limburg. E-mail: [email protected] Telefoon: 043 389 73 30. website RUD Zuid-Limburg.

Bouwvergunningen - POM Limburg Radar

Daling van het aantal bouwvergunningen. Alle types bouwvergunningen (nieuwbouw en renovatie van woningen en van niet-woongebouwen) kennen in het 2e kwartaal van 2022 een achteruitgang t.o.v. het 2e kwartaal van 2021. Bij de bouwvergunningen voor nieuwe woningen gaat het in Limburg om een daling met 6,6% en in Vlaanderen met 10,0%.

Vergunningen - Website RUD Zuid-Limburg

Als u al een vergunning heeft, dan dient u deze te laten wijzigen zodra er veranderingen plaatsvinden in uw bedrijfsruimte of bedrijfsvoering. U kunt een aanvraag of wijziging van een omgevingsvergunning digitaal indienen bij uw eigen gemeente via het Omgevingsloket. Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Ruimtelijke ordening - Limburg

De provincie heeft ook een rol in het vergunningenbeleid. Je kunt bij de deputatie terecht voor een beroep tegen een afgeleverde of geweigerde omgevingsvergunning. De provincie verleent ook zelf omgevingsvergunningen voor bepaalde projecten van een zekere omvang of met een impact die het lokale niveau overstijgt. Het "wat?" en "waarom?"

Dienstverlening en subsidies van de provincie Limburg

E. Educatief centrum. Educatieve gids - ondersteuning. Educatieve gids worden: selectie en opleiding. Erfgoed - levend archief en beeldmateriaal. Europasessies. Europese subsidiegids Vleva 2014-2020. Europese vuurwapenpas. EU-Starterskit "Verruim je horizon".

Vuurwerk afsteken - Gemeente Valkenburg aan de Geul

U mag dit jaar geen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit is een tijdelijk verbod. Licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, is wel toegestaan. De minimumleeftijd daarvoor is 12 jaar. Als u zich niet aan de regels houdt, bent u strafbaar. U kunt een boete krijgen van minimaal 100. U krijgt dan ook een strafblad.

Wapenwet , Limburg, provincie

02/02/2016 Je kunt op dinsdag- en donderdagvoormiddag bij ons terecht van 9 tot 12 u. OPGELET: omwille van de coronamaatregelen is het loket momenteel gesloten. Als je vragen hebt, neem dan contact op via tel. 011 23 80 80 of via e-mail [email protected] Bewaren.

Provincie en gemeenten eisen opheldering over omstreden gron - De

13 hours ago De provincie Limburg eist samen met enkele gemeenten opheldering van grondbedrijf Californi over een omstreden deal in Horst aan de Maas. Dat bedrijf, voluit de Grondexploitatiemaatschappij ...