Oversigt Over Luu I UResult for: Oversigt Over Luu I UOversigt over LUU - i u

Oversigt over LUU. AMU Nordjylland - Elektronik AMU Nordjylland - Procesomrdet AMU SYD - Arbejdets organisering i industrien AMU SYD - Metal AMU SYD - Plastmager AMU-Fyn - Svejsning og organisering i industrien AMU-Vest - Arbejdets organisering, industrioperatr og produktr AMU-Vest - Overfladebehandler Campus Bornholm - Auto Campus ...

Lokale uddannelsesudvalg - i u

Lokale uddannelsesudvalg Industriens Uddannelser > Udvalg > Lokale uddannelsesudvalg Lokale uddannelsesudvalg Hvad er LUU? Ls mere Reglerne Ls mere LUU's opgaver Ls mere Oversigt over LUU Ls mere

Hvad er LUU? - i u

LUU str for lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg rdgiver skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som lokal reprsentant for arbejdsmarkedets parter er du et vigtigt bindeled mellem skole og erhvervsliv.

Lokale uddannelsesudvalg - Uddannelsesnvnet

Oversigt over LUU pr. omrde LUU for AMU LUU for EUD Lokale Uddannelsesudvalg Det lokale Uddannelsesudvalg (LUU) rdgiver skoler om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Processen ved udpegning - Uddannelsesnvnet | Uddannelsesnvnet

Hvis organisationen selv er bekendt med vakancen udpeges ny reprsentant, og udpegningen meddeles Uddannelsesnvnet, som underretter skolen vedlagt en udskrift over LUUs sammenstning. Oversigten over vakante pladser i LUU er tilgngelig for medlemmer af de faglige udvalg og krver log-ind.

Industriens Uddannelser

Hvad er LUU? Oversigt over LUU; Reglerne; LUU's opgaver; Skoler/virksomheder. Praktik. Bliv godkendt som praktiksted; Praktik i udlandet; Praktikerklringer; ... Vores uddannelser udbydes af erhvervsskoler over hele landet. Vi er ansvarlige for 39 erhvervs-uddannelser og nsten 1000 AMU-kurser.

Lrepladsopsgende arbejde - Uddannelsesnvnet | Uddannelsesnvnet

LUU Lrepladsopsgende arbejde Et LUU skal sammen med det faglig udvalg virke for, at der tilvejebringes det antal lrepladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesnsker og de forventede fremtidige beskftigelsesmuligheder. Til det arbejde, kan LUU sge tilskud til fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

LUU's opgaver - i u

LUU's opgaver LUU's opgaver Der er mange forskellige opgaver i at sikre det lokale udbud af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du er arbejdsmarkedets talerr over for skolen. Derfor er det din opgave at srge for, at arbejdsmarkedets parter har indflydelse p skolens uddannelser.

Til LUU - EVU

Til LUU. I denne sektion finder du en lang rkke dokumenter og links med information, der vedrrer arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg som temaoplg og LUU oversigt. El-branchen har en god og lang tradition for at have aktive og yderst velfungerende lokale uddannelsesudvalg (LUU) p erhvervsskolerne.

Oversigt over LUU pr. skole - Uddannelsesnvnet

Oversigt over LUU pr. skole Hop til A B C E F G H I K L M N R S T U V Z Aalborg Handelsskole EUD-merkantil Aarhus Business College EUD-merkantil Allikelund gymnasium (EUC Nordvestsjlland) EUD-merkantil Futka Business College Syd (Mommark-Snderborg) EUD-merkantil Campus Bornholm EUD-merkantil Campus Vejle EUD-merkantil CELF EUD-merkantil

Hvem sidder i LUU?

Byggeriets Uddannelser. Bygmestervej 5, 2 2400 Kbenhavn NV Telefon +45 35878787 E-mail [email protected] CVR-nummer 27695094

LUU for EUD - Uddannelsesnvnet

Lokale uddannelsesudvalg / LUU for EUD LUU for erhvervsuddannelser Iflge 40 i Bekendtgrelse af lov om erhvervsuddannelser, nedstter skolen et eller flere lokale uddannelsesudvalg. LUU rdgiver skolen i sprgsml, der vedrrer de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsomrde, LUU indstiller valgfag af lokal betydning,

selections - i u

Oversigt over LUU > selections. Industriens Uddannelser > Udvalg > Lokale uddannelsesudvalg > Oversigt over LUU > Titel Navn E-mail Organisation; Uddannelsesomrder Efteruddannelser. Erhvervsuddannelser. Kontakt Industriens Uddannelser ...

selections - i u

Oversigt over LUU > selections. Produktion og Udvikling, Vejle. Industriens Uddannelser > Udvalg > Lokale uddannelsesudvalg > Oversigt over LUU > Produktion og Udvikling, Vejle. Titel Navn E-mail Organisation; Medlem: Jesper Wulff: [email protected]: TEKNIQ Arbejdsgiverne ...

Reglerne - i u

Udvalg > Lokale uddannelsesudvalg > Reglerne Reglerne Udpegning og afbeskikkelse I Industriens Uddannelser er det Team LUU, der registrerer udpegninger og afbeskikkelser af medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg (LUU). Skolen nedstter det lokale uddannelsesudvalg.

About us - i u

About us. The Educational Secretariat for Industry was established 1st of July 2000 as an independent institution by Dansk Metal (The Danish Metalworkers Union), 3F (United Federation of Danish Workers) and DI - Dansk Industri (The Confederation of Danish Industry). The task of The Educational Secretariat for Industry is to service each trade ...

Delegering til LUU - Uddannelsesnvnet

Oversigt over LUU pr. skole; Oversigt over LUU pr. omrde; LUU for AMU. Nedsttelse af udvalg; Udpegning af medlemmer; Processen ved udpegning af medlemmer; Dialogmder med HAKL; Udviklingsbehov; Inspiration. LUU-AMU Aalborg; LUU-AMU Aarhus; LUU-AMU Tietgen; CASE LUU-AMU Tietgen; LUU-AMU Jytte Reinholt; LUU for EUD. Nedsttelse af udvalg ...

Hvad er LUU - bygud.dk

Hvad er et lokalt uddannelsesudvalg? De lokale uddannelsesudvalg er de faglige udvalgs forlngede arm lokalt p de enkelte erhvervsskoler. I de lokale uddannelsesudvalg sidder lokale reprsentanter fra de organisationer, der er reprsenteret i de faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser.

Om Industriens Uddannelser - i u

Hvad er LUU? Oversigt over LUU; Reglerne; LUU's opgaver; Skoler/virksomheder. Skoler/virksomheder; Oplring. Oplring; Bliv godkendt som lrested; Oplring i udlandet; Lockheed Martin 2024; Erklringer om oplring; Vejledning om oplring; Svendeprver. Svendeprver; DM i Skills. DM i Skills; DM i Skills; Bedmmelse af afsluttende ...

rsplan - i u

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) kan planlgge rets mder, s behandling af emner inden for AMU og EUD koordineres med udvalgsbehandlingen i de centrale udvalg. De enkelte emner i rsplanen for LUU er lagt p den tid af ret, hvor en drftelse passer optimalt i forhold til de centrale udvalgs opgave med at udvikle erhvervs- og ...

selections - iu.dk

Oversigt over LUU > selections. Data, Elektronik, Automatik og Robot. Industriens Uddannelser > Udvalg > Lokale uddannelsesudvalg > Oversigt over LUU > Data, Elektronik, Automatik og Robot. Titel Navn E-mail Organisation; Medlem: Henrik Brndum: [email protected] ...

Uddannelsesvejviser og positivliste

Hvad er LUU? Oversigt over LUU; Reglerne; LUU's opgaver; Skoler/virksomheder. Skoler/virksomheder; Oplring. Oplring; Bliv godkendt som lrested; Oplring i udlandet; Lockheed Martin 2024; Erklringer om oplring; Vejledning om oplring; Svendeprver. Svendeprver; DM i Skills. DM i Skills; DM i Skills; Bedmmelse af afsluttende ...

Hvem er vi - i u

Hvad er LUU? Oversigt over LUU; Reglerne; LUU's opgaver; Skoler/virksomheder. Skoler/virksomheder; Oplring. Oplring; Bliv godkendt som lrested; Oplring i udlandet; Lockheed Martin 2024; Erklringer om oplring; Vejledning om oplring; Svendeprver. Svendeprver; DM i Skills. DM i Skills; DM i Skills; Bedmmelse af afsluttende ...

Related Keywords For Oversigt Over Luu I U

The results of this page are the results of the google search engine, which are displayed using the google api. So for results that violate copyright or intellectual property rights that are felt to be detrimental and want to be removed from the database, please contact us and fill out the form via the following link here.