Lokale Uddannelsesudvalg Uddannelsesnvnet UddannelsesnvnetResult for: Lokale Uddannelsesudvalg Uddannelsesnvnet UddannelsesnvnetLokale uddannelsesudvalg - Uddannelsesnvnet

Uddannelsesnvnet har udarbejdet forslag til forretningsorden til brug i de lokale uddannelsesudvalg EUD forretningsorden Uddannelsesnvnet servicerer de faglige udvalg for en rkke erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i industrien.

Lokale uddannelsesudvalg - i u

Lokale uddannelsesudvalg. Lokale uddannelsesudvalg. Hvad er LUU? Ls mere. Reglerne Ls mere. LUU's opgaver Ls mere. Oversigt over LUU Ls mere. Industriens Uddannelser Hvem er hvem Om Industriens Uddannelser ...

Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Sidst opdateret: 7. november 2023 Lokale uddannelsesudvalg (LUU) De lokale uddannelsesudvalg nedsttes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager reprsentanter fra ledelsen, lrerne og lrlingene.

Lokale uddannelsesudvalg - Uddannelsesnvnet | Uddannelsesnvnet

Find os. Uddannelsesnvnet Vesterbrogade 6 D, 4 DK-1620 Kbenhavn V CVR: 86979713

Lokalt uddannelsesudvalg? S er det tid til at sge om AUB-midler

Jan 17, 2023 Ansgningspuljen fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er det sted, hvor lokale uddannelsesudvalg (LUU) kan sge om tilskud til aktiviteter, der kan skabe flere lrepladser inden for de merkantile erhvervsuddannelser, fitnessuddannelsen og erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent.

Lokale uddannelsesudvalg

Nov 7, 2023 Det Faglige Fllesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget har lokale uddannelsesudvalg p alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer. Se reprsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

De lokale uddannelsesudvalg | TEC

Sep 25, 2019 De lokale uddannelsesudvalg rdgiver skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som lokal reprsentant for arbejdsmarkedets parter er du et vigtigt bindeled mellem skole og erhvervsliv. Referater fra LUU-mder Hndbog for medlemmer af Lokale Uddannelses-Udvalg (LUU) 2021 LUU aviation Mdereferat 11. december 2023

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU)

De lokale uddannelsesudvalg nedsttes paritetisk af skolerne med arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter udpegning fra Det Faglige Udvalg. Fra skolerne deltager skolens ledelse, lrerne og eleverne. Skolen har sekretrfunktionen i udvalget.

Lokale uddannelsesudvalg | SEVU

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) bestr af reprsentanter for organisationer, der er reprsenteret i det faglige udvalg. For Fagligt Udvalg for Ernringsassistentuddannelsen er det Danske Regioner, KL samt Kost & Ernringsforbundet.

Hvad er LUU? - i u

I det lokale uddannelsesudvalg er du med til at sikre, at udvalget har indflydelse p skolernes udbud af uddannelser. I rdgiver skolen om de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for. Skolen nedstter det lokale uddannelsesudvalg.

Lokale uddannelsesudvalg - TUR Transporterhvervets Uddannelser

De lokale uddannelsesudvalg har et vrdifuldt hverv som rdgivere for landets transportskoler og som de centrale organisationers reprsentanter p skolerne. Det er de lokale uddannelsesudvalg, der har det bedste kendskab til de lokale og regionale forhold, og deres viden skaber grundlag for udviklingen af holdbare og solide ...

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) CELF

Om LUU Lokale Uddannelsesudvalg Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) er en vigtig del af det lokale samarbejde mellem CELF og de potentielle deltagere i skolens uddannelser, som er elever, kursister og erhvervsliv. Arbejdsopgaver i LUU. Undervisningens indhold; Undervisningsmilj og kvalitetssikring; Praktik og erhvervsliv

LUU for EUD - Uddannelsesnvnet

Lokale uddannelsesudvalg / LUU for EUD LUU for erhvervsuddannelser Iflge 40 i Bekendtgrelse af lov om erhvervsuddannelser, nedstter skolen et eller flere lokale uddannelsesudvalg. LUU rdgiver skolen i sprgsml, der vedrrer de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsomrde, LUU indstiller valgfag af lokal betydning,

De faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg | Brne og

De faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Ls om styringen og udviklingen af erhvervsuddannelserne.

Lokale Uddannelsesudvalg | Snedkernes Uddannelser

De lokale uddannelsesudvalgs opgaver. Rdgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv. Medvirke til, at lrlingeuddannelsen flger de ml og rammer, som er beskrevet i bekendtgrelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.

Lokale uddannelsesudvalg - Uddannelsesnvnet | Uddannelsesnvnet

Det lokale Uddannelsesudvalg (LUU) rdgiver skoler om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som medlem af LUU er du med til at sikre, at udvalget har indflydelse p skolens udbud af uddannelser og som LUU-medlem skal du rdgive skolen om de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for.

Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg | Brne og

Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Hver af de over 100 erhvervsuddannelser er styret af et fagligt udvalg, som er sammensat af arbejdsgivere og arbejdstagere fra det pgldende jobomrde, som uddannelsen uddanner til.

Lokale Uddannelsesudvalg - sus-udd.dk

De lokale uddannelsesudvalg/LUU rdgiver skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Skolen nedstter skolereprsentanter i udvalget og uddannelsens parter (dofk og DFKF) nedstter udvalgsreprsentanter i det lokale uddannelsesudvalg i daglig tale kaldet LUU.

Sammenstning af bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg p

De lokale uddannelsesudvalg bestr typisk af reprsentanter fra det lokale arbejdsliv og er udpeget til at dkke de forskellige uddannelser, som skolen udbyder. Bestyrelsessammenstning p erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

Udpegning af medlemmer - Uddannelsesnvnet

Uddannelsesnvnet administrerer udpegningen, varetager kommunikationen, samt opretter og ajourfrer registre over lokale uddannelsesudvalg for flgende faglige udvalg: Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige udvalg for Kontoruddannelser

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

P erhvervsuddannelsesomrdet phviler det sledes de lokale uddannelsesudvalg: at varetage interessen for gennemfrelsen af grundforlb p de tek niske skoler - Herunder ogs skoler, der ikke gennemfrer uddannelsens hovedforlb, bl.a. via et samarbejde med den

Oversigt over LUU pr. skole - Uddannelsesnvnet

Find os. Uddannelsesnvnet Vesterbrogade 6 D, 4 DK-1620 Kbenhavn V CVR: 86979713

Randers Social- og Sundhedsskole | Lokalt uddannelsesudvalg - LUU

De lokale uddannelsesudvalg skal arbejde med uddannelserne lokalt. Blandt andet skal udvalgene godkende de lokale uddannelsesplaner som er skrevet p baggrund af uddannelsesordninger lavet af det Faglige Udvalg ( PASS) og arbejder lbende med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i uddannelserne. LUU SOSU Medlemmer af LUU SOSU rsplanlgning

Related Keywords For Lokale Uddannelsesudvalg Uddannelsesnvnet Uddannelsesnvnet

The results of this page are the results of the google search engine, which are displayed using the google api. So for results that violate copyright or intellectual property rights that are felt to be detrimental and want to be removed from the database, please contact us and fill out the form via the following link here.