Lokale Uddannelsesudvalg Luu Byguddk

Result for: Lokale Uddannelsesudvalg Luu ByguddkLokale uddannelsesudvalg (LUU) - bygud.dk

Sidst opdateret: 24. juni 2022 Lokale uddannelsesudvalg (LUU) De lokale uddannelsesudvalg nedsttes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager reprsentanter fra ledelsen, lrerne og lrlingene.

Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Nov 7, 2023 De lokale uddannelsesudvalg nedsttes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager reprsentanter fra ledelsen, lrerne og lrlingene.

Lokale uddannelsesudvalg (LUU) - bygud.dk

Nov 7, 2023 Sidst opdateret: 7. november 2023 Lokale uddannelsesudvalg (LUU) Se flgende afsnit De lokale uddannelsesudvalg nedsttes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager reprsentanter fra ledelsen, lrerne og lrlingene.

Lokale uddannelsesudvalg - Uddannelsesnvnet

Det lokale Uddannelsesudvalg (LUU) rdgiver skoler om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som medlem af LUU er du med til at sikre, at udvalget har indflydelse p skolens udbud af uddannelser og som LUU-medlem skal du rdgive skolen om de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for.

Lokale uddannelsesudvalg - i u

Lokale uddannelsesudvalg Hvad er LUU? Ls mere Reglerne Ls mere LUU's opgaver Ls mere Oversigt over LUU Ls mere

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ved College360

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ved College360. Kvalitet p EUD og EUX | Lokale uddannelsesudvalg

Velkommen til det Lokale Uddannelsesudvalg LUU

HVAD ER LUU? De lokale uddannelsesudvalg er de faglige udvalgs forlngede arm lokalt p de enkelte erhvervsskoler. I de lokale uddannelsesudvalg sidder lokale reprsentanter fra de organisa-tioner, der er reprsenteret i de faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser. Det er p lnmodtagersiden 3F og p arbejds

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) - blivanlaegsgartner.dk

Det faglige uddannelsesudvalg for anlgsgartneri. Bygmestervej 5,2. 2400 Kbenhavn NV. Telefon +45 35878787. E-mail [email protected]

Introduktion til dit arbejde i det lokale uddannelsesudvalg

LUU? Skolen nedstter det lokale uddannelsesud- valg (LUU). Et udvalg kan dkke en eller flere uddannelser inden for erhvervsuddannelserne (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-kurser). Som udvalgsmedlem er du udpeget af Dansk Industri (DI). Det lokale uddannelsesudvalg er dit og de vrige udpegede medlemmers.

Hvad er LUU? - i u

LUU str for lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg rdgiver skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som lokal reprsentant for arbejdsmarkedets parter er du et vigtigt bindeled mellem skole og erhvervsliv.

Oversigt over LUU - i u

Lokale uddannelsesudvalg > Oversigt over LUU Oversigt over LUU

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg p SOSU H

1. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg bestr af et centralt udvalg, tre lokale ud- valg knyttet til SOSU Hs tre geografiske sjler Nord, st og Vest samt et tvrgende udvalg for det pdagogiske omrde. Stk. 2.

Lokale uddannelsesudvalg p FEVU's omrde | SEVU

Det lokale uddannelsesudvalg rdgiver skolen i forhold de flles kompetencebeskrivelser, som skolen er godkendt til at udbyde. LUU medvirker ogs til at skabe et godt samarbejde mellem det lokale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutionen. LUU er lokalt og har derfor fokus p de erhvervsuddannelser, der har betydning for det lokale omrde.

Lokale uddannelsesudvalg - LUU

Grundforlb 1 GF+ EUD10 Adgangskursus Brobygning og introforlb Kombinations- og afklaringsforlb Bliv klar til en SOSU-uddannelse P vej til SOSU Forlb til folkeskoler Grundforlb og hovedforlb Efteruddannelse og kurser Tilbage Efteruddannelse og kurser Kursusoversigt Akademiuddannelser Tilbage Akademiuddannelser Sundhedspraksis Ledelse

LUU for EUD - Uddannelsesnvnet

Iflge 40 i Bekendtgrelse af lov om erhvervsuddannelser, nedstter skolen et eller flere lokale uddannelsesudvalg. LUU rdgiver skolen i sprgsml, der vedrrer de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsomrde,

Referat Mde i det lokale uddannelsesudvalg Nord Dato og tid: 21

Mde i det lokale uddannelsesudvalg Nord Dato og tid: 21. oktober 2020 kl. 14.00 til 16.00 . Sted: Teams . Tilstedevrende Pia Nielsen . Anne Mette Linsaa, Sanne Johansen . Charlotte Bidsted . Maj-Britt Andreasen . Karina Djurhuus . Pia Lykke Bang . Heidi Aakjr Gomoll Nielsen . Malene Balle Ricken . Solveig Abrahamsen . Fra SOSU H Sanne ...

Forretningsorden for Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og

Det lokale uddannelsesudvalg er nedsat i henhold til: Bekendtgrelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 282 af 18/04/2018 Bekendtgrelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser nr. 226 af 04/03/2014 2 - Forml henhold til Lov om Erhvervsuddannelser 41 stk. 1 skal LUU varetage flg. opgaver:

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg (PD)

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) er nedsat efter Bekendtgrelsen af lov om Erhvervsuddannelser LBK nr. 956 af 21/06/2022 39 40 og 41 samt Bekendtgrelse om Erhvervsuddannelser BEK nr 2499 af 13/12/2021 Forml henhold til Lov om Erhvervsuddannelser 39, 40 og 41 og Bekendtgrelse om Erhvervsuddannelser, varetager LUU flgende opgaver:

Sammenstning af bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg p

Faktaarket belyser den regionale og lokale forankring af bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg p erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. Hovedkonklusion Der er i gennemsnit 8 lokale arbejdsmarkedsreprsentanter reprsenteret i en bestyrelse blandt DEGs medlemmer p en erhvervsrettet uddannelsesinstitution.

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

P erhvervsuddannelsesomrdet phviler det sledes de lokale uddannelsesudvalg: at varetage interessen for gennemfrelsen af grundforlb p de tekniske skoler - Herunder ogs skoler, der ikke gennemfrer uddannelsens hovedforlb, bl.a. via et samarbejde med den lokale VVS-skole om hele VVS-uddannelsen.

Randers Social- og Sundhedsskole | Lokalt uddannelsesudvalg - LUU

Vi har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, et for social- og sundhedsomrdet og et for det pdagogiske omrde. De lokale uddannelsesudvalg skal arbejde med uddannelserne lokalt. Blandt andet skal udvalgene godkende de lokale uddannelsesplaner som er skrevet p baggrund af uddannelsesordninger lavet af det Faglige Udvalg ( PASS ) og arbejder ...

Nedsttelse af udvalg - Uddannelsesnvnet

Skolerne skal, iflge Erhvervsuddannelseslovens 40, nedstte et eller flere lokale uddannelsesudvalg (LUU), der tilsammen skal dkke de erhvervsuddannelser, som skolen er godkendt til at udbyde. Et udvalg kan dkke en eller flere uddannelser inden for erhvervsuddannelserne, arbejdsmarkedsuddannelserne eller bege omrder.

Lokale uddannelsesudvalg

Nov 7, 2023 afsnit De lokale uddannelsesudvalg nedsttes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager reprsentanter fra ledelsen, lrerne og lrlingene. De lokale uddannelsesudvalgs opgaver

Related Keywords For Lokale Uddannelsesudvalg Luu ByguddkFor You