Lokale Uddannelsesudvalg Luu Byguddk

Lokale uddannelsesudvalg (LUU) - bygud.dk

Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og oplringsvirksomhederne: I samrd med skolen at fastlgge den lokale undervisningsplan. I samrd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) - bygud.dk

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og oplringsvirksomhederne: I samrd med skolen at fastlgge den lokale undervisningsplan. I samrd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.

Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

De lokale uddannelsesudvalg nedsttes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager reprsentanter fra ledelsen, lrerne og lrlingene. De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige ...

Lokale uddannelsesudvalg - Uddannelsesnvnet

Det lokale Uddannelsesudvalg (LUU) rdgiver skoler om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som medlem af LUU er du med til at sikre, at udvalget har indflydelse p skolens udbud af uddannelser og som LUU-medlem skal du rdgive skolen om de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for. I det flgende kan du lse mere om, hvad du ...

Lokale uddannelsesudvalg - iu.dk

Lokale uddannelsesudvalg; Hvad er LUU? Oversigt over LUU Reglerne LUU's opgaver Oplring; Bliv godkendt som lrested Oplring i udlandet Erklringer om oplring ...

Lokale uddannelsesudvalg - LUU

Her finder du medlemmer, referater og vedtgter for de lokale uddannelsesudvalg (LUU). Der er 2 LUU'er p SOSU stjylland: LUU SOSU

Lokale uddannelsesudvalg - LUU | Campus Bornholm

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) bestr af reprsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere fra det bornholmske erhvervsliv. Udvalgene rdgiver skolen om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og har indflydelse p vores udbud af uddannelser. > Se forretningsordenen for LUU'erne p Campus Bornholme.

SOSU MV | Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Find materialer til skolens Lokale Uddannelsesudvalg (LUU), f.eks. medlemmer, referater og rshjul.

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) - TUR Transporterhvervets Uddannelser

Der findes lokale uddannelsesudvalg (LUU) inden for alle uddannelsesomrder. LUU skal bl.a. rdgive skolerne i sprgsml, der vedrrer de uddannelser, som udvalget dkker. Derudover skal LUU ogs medvirke til samarbejde mellem skolerne og det lokale erhvervslivs nsker og behov. Ls mere om de lokale uddannelsesudvalg.

De lokale uddannelsesudvalg | TEC

25/09/2019 Lokale uddannelsesudvalg (LUU) LUU str for lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg rdgiver skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som lokal reprsentant for arbejdsmarkedets parter er du et vigtigt bindeled mellem skole og erhvervsliv.

Lokale uddannelsesudvalg | SEVU

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) bestr af reprsentanter for organisationer, der er reprsenteret i det faglige udvalg. For Fagligt Udvalg for Ernringsassistentuddannelsen er det Danske Regioner, KL samt Kost & Ernringsforbundet. Disse reprsentanter skal udgre et flertal i det lokale uddannelsesudvalg. Udpegning B-siden

ZBC | LUU - lokale uddannelsesudvalg

Lokale Uddannelses Udvalg (LUU) ZBC har et lokalt uddannelsesudvalg for alle uddannelser, som bestr af reprsentanter for arbejdsgiver og arbejdstagersiden ZBC har et lokalt uddannelsesudvalg for hver uddannelse, vi udbyder.

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) - blivanlaegsgartner.dk

De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Rdgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv. Medvirke til, at praktikuddannelsen flger de ml og rammer, som er beskrevet i fagbilaget, indgangsbekendtgrelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.

Lokale Uddannelsesudvalg

Som reprsentant i det lokale uddannelsesudvalg er du med til at sikre, at udvalget har indflydelse p frisr- og kosmetiker uddannelserne. I rdgiver skolen om de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for. Det er vigtigt, at du deler din faglige viden om branchen, nye teknologier og samfundsudviklingen med skolen.

Randers Social- og Sundhedsskole | Lokalt uddannelsesudvalg - LUU

Vi har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, et for social- og sundhedsomrdet og et for det pdagogiske omrde. De lokale uddannelsesudvalg skal arbejde med uddannelserne lokalt. Blandt andet skal udvalgene godkende de lokale uddannelsesplaner som er skrevet p baggrund af uddannelsesordninger lavet af det Faglige Udvalg ( PASS ) og arbejder lbende med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i uddannelserne.

LUU for EUD - Uddannelsesnvnet | Uddannelsesnvnet

De faglige udvalg kan til disse udvalg overdrage opgaver, som efter denne lov phviler udvalgene, men som hensigtsmssigt kan udfres af de lokale uddannelsesudvalg. Merkantilt LUU nedsttes typisk for de merkantile erhvervsuddannelser, som dkker et elle flere af de uddannelser skolen har udbudsgodkendelsen til: Detailhandelsuddannelsen

Hvad er LUU? - i u

LUU str for lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg rdgiver skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som lokal reprsentant for arbejdsmarkedets parter er du et vigtigt bindeled mellem skole og erhvervsliv. I det lokale uddannelsesudvalg er du med til at sikre, at udvalget har indflydelse p skolernes udbud af uddannelser.

Oversigt over LUU pr. skole - Uddannelsesnvnet

Find os. Uddannelsesnvnet Vesterbrogade 6 D, 4 DK-1620 Kbenhavn V CVR: 86979713

Oversigt over LUU pr. omrde | Uddannelsesnvnet

AMU (Tradium) AMU (Uddannelsescenter Ringkbing - Skjern) EUD-AMU (Zealand Business College ) EUD-AMU (Aalborg Handelsskole) EUD-merkantil (Business College Syd (Mommark-Snderborg)) EUD-merkantil (Campus Bornholm) EUD-merkantil (Campus Vejle ) EUD-merkantil (CELF ) EUD-merkantil (HEG/Erhvervsskolerne Aars)