Forretningsorden For Lokalt Uddannelsesudvalg Luu For Social OgResult for: Forretningsorden For Lokalt Uddannelsesudvalg Luu For Social OgForretningsorden for Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og

Forretningsorden for Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsuddannelserne, den pdagogiske assistentuddannelse og AMU-uddannelser ved Social- og Sundhedsskolen Syd

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg p SOSU H

Dato: 19. oktober 2020. Forretningsorden for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddannelserne, den pdagogisk assistentuddannelse samt efter- og videreud-dannelsen.

Forretningsorden for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

I henhold til samme bekendtgrelse nedstter skolen et lokalt uddannelsesudvalg (LUU), der dkker social- og sundhedsuddannelserne, som institutionen udbyder. I henhold til . bekendtgrelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser. nedstter skolen et lokalt efteruddannelsesudvalg. LUU dkker bde erhvervsuddannelse og efteruddannelse. Forml:

Lokale uddannelsesudvalg - Uddannelsesnvnet

Det lokale Uddannelsesudvalg (LUU) rdgiver skoler om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som medlem af LUU er du med til at sikre, at udvalget har indflydelse p skolens udbud af uddannelser og som LUU-medlem skal du rdgive skolen om de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for.

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG FOR SOSU

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG FOR SOSU-UDDANNELSERNE VED SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN (LUU SOSU) LUUs opgaver Alle erhvervsskoler skal iflge Erhvervsuddannelseslovens 40 nedstte lokale uddannelsesudvalg (LUU) for de uddannelser, de udbyder.

Efteruddannelses Udvalg LUU/LEU Forretningsorden for Lokal Uddannelses

Undervisningsministeriet til at udbyde de grundlggende social- og sundhedsuddannelser, samt godkendt til udbydelse af udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Skolen skal i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser1 og Lov om arbejdsmarkedsuddannelser2 nedstte Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) og Lokalt Efteruddannelsesudvalg (LEU). 1. Udvalgets ...

Forretningsorden for Det Lokale Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

indgangen Sundhed, omsorg og pdagogik og hovedforlbet Social- og sundhedsuddannelsen. I henhold til samme lovs 40 stk. 1 nedstter skolen et lokalt uddannelsesudvalg (luu), der dkker social- og sundhedsuddannelsen, som institutionen udbyder. I henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser (lov nr. 446 af 10.6. 2003) med senere n-

SOSU MV | Lokale uddannelsesudvalg (LUU) - Social- og Sundhedsskolen

Charlotte Lund Mathiasen, Sektorformand i Social og sundhed, FOA Midt- og Vestjylland. Grethe Madsen, medlem af sektorbestyrelsen Social og Sundhed, FOA Midt- og Vestjylland. Jeanette Pedersen, medlem af sektorbestyrelsen Social og Sundhed, FOA Midt- og Vestjylland. Vinni Schubert, FOA Midt- og Vestjylland. Trine Tjagvad Riis, FOA Midt- og ...

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg og lokale

Opgaver Rdgive skolen i sprgsml der vedrrer grunduddannelserne Drfte og fastlgge plan for holdstart, samt skole- og praktikplaner Medvirke ved udarbejdelse af lokal undervisningsplan (LUP) Indstille valgfag p grunduddannelserne Virke for og flge samarbejdet mellem SOSU-STV og det lokale arbejdsmarked

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg (PD)

Udpegningen flger den kommunale valgperiode. Ved lngerevarende forfald udpeger den enkelte/organisation en stedfortrder. Formand og nstformand Det lokale uddannelsesudvalg vlger blandt dets medlemmer en formand og en nstformand. Formand og nstformand vlges sledes, at bde arbejdsgiver og arbejdstagersiden er reprsenteret.

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg SOSU

LUU SOSU/AMU forretningsorden er gldende fra 1. januar 2022. Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) er nedsat efter Bekendtgrelse om Erhvervsuddannelser BEK nr. 1619 af 27/12/2019 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619 samt Bekendtgrelse af lov om Erhvervsuddannelser BEK nr. 1868 af 28/09/2021

Forretningsorden for det Lokale Uddannelsesudvalg LUU for den

Tilforordnede i uddannelsesudvalget er: 1 ledelsesreprsentant 1 reprsentant for skolens undervisere 1 elevreprsentant Marts 2015 2. Formand og nstformand Det lokale uddannelsesudvalg vlger blandt dets medlemmer en formand og en nstformand.

Forretningsorden for Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) vedr. EUD

Forretningsorden for Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) vedr. EUD uddannel-serne p Social- og Sundhedsskolen ved UC Diakonissestiftelsen. LUU ved Social- og sundhedsskolen ved UC Diakonissestiftelsen er nedsat i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, LBK nr 439 af 29/04/2013, 40, 41 og 43, og Bekendtgrelse

Forretningsorden for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

dagogik, grundforlb 2 til social- og sundhedshjlper og social- og sundhedsassistent samt hovedforlbene social- og sundhedshjlper og social- og sundhedsassistent. I henhold til samme lovs 40 nedstter skolen et lokalt uddannelsesudvalg (LUU), der dkker social- og sundhedsud-dannelserne, som institutionen udbyder.

LUU Forretningsorden Forretningsorden for De lokale uddannelses- og

henhold til bekendtgrelse af lov om erhvervsuddannelserne LBK nr. 956 af 21/06/2022 - 40, nedstter institutionen et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der tilsammen dkker de erhvervs- uddannelser, skolen udbyder.

Randers Social- og Sundhedsskole | Lokalt uddannelsesudvalg - LUU

Lokalt Uddannelsesudvalg. Vi har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, et for social- og sundhedsomrdet og et for det pdagogiske omrde.

Hvad er LUU? - i u

slide 1 of 1. LUU str for lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg rdgiver skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som lokal reprsentant for arbejdsmarkedets parter er du et vigtigt bindeled mellem skole og erhvervsliv.

Reglerne - i u

Udpegning og afbeskikkelse. I Industriens Uddannelser er det Team LUU, der registrerer udpegninger og afbeskikkelser af medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg (LUU). Skolen nedstter det lokale uddannelsesudvalg. Et udvalg kan dkke en eller flere uddannelser inden for erhvervsuddannelserne, arbejdsmarkedsuddannelserne eller begge omrder.

FORRETNINGSORDEN FOR LOKALT UDDANNELSESUDVALG Data, Elektronik

FORRETNINGSORDEN FOR LOKALT UDDANNELSESUDVALG Data, Elektronik, Automatik og Robot Oprettelse Skolen opretter lokale uddannelsesudvalg i henhold til 40 i Bekendtgrelse af lov om erhvervsuddan-nelser LBK nr. 271 af 24/3/2017 samt 9 i Bekendtgrelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. LBK nr 226 af 04/03/2014 . Ansvarsomrde

Forretningsorden for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

I henhold til samme lovs 40 nedstter skolen et lokalt uddannelsesudvalg (LUU), der dkker den pdagogiske assi- stentuddannelse, som institutionen udbyder. I henhold til bekendtgrelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 226 af 04/03/2014 9) nedstter skolen

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) p SOSU Nykbing Falster

Det lokale uddannelsesudvalg LUU's opgave er blandt andet at rdgive skolen om uddannelserne, medvirke til at fastlgge den lokale undervisningsplan, samt medvirke til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikken.

Related Keywords For Forretningsorden For Lokalt Uddannelsesudvalg Luu For Social Og

The results of this page are the results of the google search engine, which are displayed using the google api. So for results that violate copyright or intellectual property rights that are felt to be detrimental and want to be removed from the database, please contact us and fill out the form via the following link here.