Forretningsorden For Det Lokale Uddannelsesudvalg P Sosu HResult for: Forretningsorden For Det Lokale Uddannelsesudvalg P Sosu HForretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg p SOSU H

1. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg bestr af et centralt udvalg, tre lokale ud-valg knyttet til SOSU Hs tre geografiske sjler Nord, st og Vest samt et tvrgende udvalg for det pdagogiske omrde. Stk. 2.

Forretningsorden for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

1 reprsentant fra strategisk chefforum 3 reprsentanter fra danske regioner (2 fra somatikken i Region Syd og 1 fra psykiatrien i Region Midt) Stk. 2. Stk. 3. Formand og nstformand vlges blandt LUUs medlemmer. Formand og nstformand reprsenterer hver sin part (arbejdstager og arbejdsgiver).

Referat Mde i det lokale uddannelsesudvalg - SOSU H

Ingrid Thrane Charlotte Bidsted Godkendelse af dagsorden Prsentation af medlemmerne i udvalget Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg p SOSU H Valg af formand og nstformand Uddannelsesstatistik Status p SOSU H herunder hndtering af covid-19 Nye lokale undervisningsplaner Kommende mde Orientering Eventuelt

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg SOSU

LUU SOSU/AMU forretningsorden er gldende fra 1. januar 2022. Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) er nedsat efter Bekendtgrelse om Erhvervsuddannelser BEK nr. 1619 af 27/12/2019 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619 samt Bekendtgrelse af lov om Erhvervsuddannelser BEK nr. 1868 af 28/09/2021

Organisation - SOSU H

SOSU H's elevdemokrati udfoldes i det centrale og de lokale elevrd. Elevrdet er bl.a. reprsenteret i SOSU Hs bestyrelse og det lokale uddannelsesudvalg (LUU). Elevrdet har blandt andet til opgave at reprsentere elevernes holdninger overfor skolens ledelse og dermed srge for, at elevernes interesser bliver varetaget.

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG FOR SOSU

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG FOR SOSU-UDDANNELSERNE VED SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN (LUU SOSU) LUUs opgaver Alle erhvervsskoler skal iflge Erhvervsuddannelseslovens 40 nedstte lokale uddannelsesudvalg (LUU) for de uddannelser, de udbyder.

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg (PD)

SOSU stjylland Afdeling i Silkeborg Hgevej 4 DK-8600 Silkeborg +45 86 80 47 55 sosuoj.dk Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg (PD) LUU PD forretningsorden er gldende fra 02.maj 2023. Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) er nedsat efter Bekendtgrelsen af lov om

Referat Mde i det lokale uddannelsesudvalg - Kbenhavn - SOSU H

Referat Mde i det lokale uddannelsesudvalg - Kbenhavn Dato og tid: 20. oktober 2020 kl. 14.00 til 16.00 Tilstedevrende Susan McAlden Birgit Hansen Thomas Benjamin Johannessen Janine Almy Catherine Elisabeth Fenger Benwell Birgitte Holst Wiehl Christina Klyhs Albeck Louise Ystrm Malene Balle Ricken Charlotte Nimand Hansen Sted: Teams

Forretningsorden for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Skolen har besluttet, at erhvervsuddannelser og efteruddannelser hrer under samme lokale uddannelsesudvalg. Forml: Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg har flgende opgaver: Rdgiver skolen i sprgsml, der vedrrer uddannelserne Medvirker ved udarbejdelse af den lokale undervisningsplan (LUP)

Referat Mde i det lokale uddannelsesudvalg Vest Dato og tid: 27

Valg af formand og nstformand Uddannelsesstatistik Status p SOSU H herunder hndtering af covid-19 Nye lokale undervisningsplaner Kommende mde Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Prsentation af medlemmerne i udvalget Medlemmerne af det nyudpegede udvalg prsenterede sig for hinanden.

Forretningsorden for LUU p ZBC Velfrd - sosu.info.zbc.dk

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg p SOSU ZBC. 1 Det lokale uddannelsesudvalg (herefter benvnt LUU) p SOSU ZBC er nedsat i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, LBK nr 1395 af 28/09/2020, 40. 2 LUU p SOSU ZBC omfatter bde EUD uddannelserne og efter-

Lokale uddannelsesudvalg - Uddannelsesnvnet

Det lokale Uddannelsesudvalg (LUU) rdgiver skoler om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Som medlem af LUU er du med til at sikre, at udvalget har indflydelse p skolens udbud af uddannelser og som LUU-medlem skal du rdgive skolen om de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for.

Referat Mde i det lokale uddannelsesudvalg Nord Dato og tid: 21

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg p SOSU H Der var udsendt et forslag til forretningsorden, der var udarbejdet i samarbejde det fore-gende LUU, og som havde vret forbi bestyrelsen. Sanne indledte punktet, og JST redegjorde for begrundelserne for den foreslede struk-tur, hvor behovet for et samarbejde mellem bestyrelsen ...

Forretningsorden for Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) vedr. EUD

Forretningsorden for Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) vedr. EUD uddannel-serne p Social- og Sundhedsskolen ved UC Diakonissestiftelsen. LUU ved Social- og sundhedsskolen ved UC Diakonissestiftelsen er nedsat i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, LBK nr 439 af 29/04/2013, 40, 41 og 43, og Bekendtgrelse

Forretningsorden for Det Lokale Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

4. Efter nedsttelse af Det Lokale Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg afholder ud-valget konstituerende mde. Stk. 2. P det konstituerende mde vlger Uddannelses- og efteruddannelsesudval-get blandt sine medlemmer formand og nstformand. Stk. 3. Formand og nstformand vlges ved flertalsvalg. Kun tilstedevrende med-

Efteruddannelses Udvalg LUU/LEU Forretningsorden for Lokal Uddannelses

Det overordnede forml med LUU og LEU er at fremme samarbejdet mellem SOSU-STVog arbejdsmarkedets lokale parter p uddannelsernes omrder at fremme efteruddannelse, der er arbejdsmarkedspolitisk ndvendigt, efterspurgt og kvalificeret og via det skabe gode lokale efteruddannelsestilbud 1.a. Det lokale uddannelsesudvalgs hovedopgave er at:

Forretningsorden for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

1 reprsentant fra strategisk chefforum Arbejdstagersiden: (7 reprsentanter) 7 reprsentanter fra FOA i skolens geografiske omrde. Tilforordnede: (3 reprsentanter) 1 reprsentant for skoleledelsen suppleres i forhold til efteruddannelsesomr-det. 1 reprsentant for lrergruppen 1 reprsentant for elevgruppen Stk. 2:

LUU Forretningsorden Forretningsorden for De lokale uddannelses- og

14: Denne forretningsorden trder i kraft 24.november 2022. Forretningsorden er vedtaget af de lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) PA / SOSU ved SOSU Esbjerg den 22. og 24. november 2022.

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg for

TKA LUU TKA s forretningsorden er gldende fra 22. januar 2024. Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) er nedsat i henhold til lovbekendtgrelse nr. 1069 af 8. august 2023 Forml henhold til Lov om Erhvervsuddannelser 39, 40 og 41 og Bekendtgrelse om Erhvervsuddannelser, varetager LUU flgende opgaver:

Hndbog for de lokale uddannelsesudvalg Oktober 2010 - SOSU Esbjerg

Derfor br medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg vre med til at prge de emner, der skal p udvalgenes dagsordener. 2.1 Forretningsorden. Det lokale uddannelsesudvalg udarbejder i samarbejde med uddannelsesinstitutio-nen en forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg. Det er det lokale ud-

Forretningsorden for det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

af uddannelses- og efteruddannelsesudvalget tiltrder det. 12: Referat udarbejdes af sekretr for udvalget. Referatet kan evt. forelgges formanden og udsendes herefter elektronisk til medlemmerne. Er der efter 8 dage ikke indsigelser til referatet betragtes det som godkendt. Godkendt referat lgges p skolens hjemmeside. Stk. 2.

Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg (PD)

SOSU stjylland Afdeling i Silkeborg Hgevej 4 DK-8600 Silkeborg +45 86 80 47 55 sosuoj.dk . Forretningsorden for det lokale uddannelsesudvalg (PD) LUU PD forretningsorden er gldende fra 02.maj 2023. Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) er nedsat efter . Bekendtgrelsen af lov om

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) p SOSU Nykbing Falster

Det Lokale uddannelsesudvalgs rolle p SOSU Nykbing Falster er at sikre samarbejdet med det lokale arbejdsmarked. Se medlemmer og referater fra mder.

Related Keywords For Forretningsorden For Det Lokale Uddannelsesudvalg P Sosu H

The results of this page are the results of the google search engine, which are displayed using the google api. So for results that violate copyright or intellectual property rights that are felt to be detrimental and want to be removed from the database, please contact us and fill out the form via the following link here.